NCF Forbundsting

15.09.2023

Norges Cykleforunds Forbundsting 2024
Forbundstinget blir avholdt på Scandic Hell Hotell i Stjørdal fra 9-10.mars 2024. Det blir som vanlig satt opp en temakveld fredagen før. Forbundstinget er NCFs høyeste myndighet og består av representanter fra klubber, regioner og NCFs styre. 

Det er altså vi som klubb som bestemmer retning og endringer for norsk sykkelsport.
GSK vil komme til å sende inn flere forslag til endringer. Vår oppfatning er at det trengs en endring i Forbundets øverste ledelse og vil arbeide aktivt for å få til en endring.   

Valgkomitèen i Norges Cykleforbund har gitt uttrykk for at de ønsker drahjelp for å finne egnede kandidater både til styret, grenutvalg og øvrige utvalg for neste periode 2024-2026. 

Frist for forslag er satt til 30. september.