Grenland med Toppidrettsstrategi

22.08.2023

Grenlandskommunene har vedtatt en Toppidrettsstrategi for 2023 til 2031.
Et viktig steg for at Grenland kan skape gode rammevilkår for å drive toppidrett i våre kommuner. 
Grenland har både et felles arbeidsmarked, boligmarked og idretten ser heller ingen kommunegrenser. Det kan vi se på GSK hvor alle 3 kommunene utgjør omtrent en tredjedel hver av medlemsmassen. Derfor er en slik felles strategi viktig for utviklingen av idretten.
Et godt samarbeid mellom klubber, utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter er helt avgjørende for en robust og sterk idrett.

Grenland SK applauderer og ser fram til at tiltakene i handlingsplanen vil bli effektuert