Årsmøte

Årsmøte

12.mars 2024 kl. 19:00 på klubbhuset

Styret innkaller herved alle Grenland Sykleklubbs medlemmer til årsmøte i klubbens lokaler i Gamle Bjørntvedtvei 11C.

Dokumenter til årsmøtet blir lagt ut på denne siden!
Dokumenter til årsmøte publiseres senest 5.mars 2024 på klubbens nettside www.grenlandsk.no.

Forslag til årsmøte sendes på e-post til post@grenlandsk.no, frist 27.februar 2024

Dagsorden

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle GSKs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
 9. Behandle GSKs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Vedta GSKs budsjett
 13. Behandle GSKs organisasjonsplan
 14. Foreta følgende valg: 

1. Styre med leder, nestleder, fire – seks styremedlemmer og to varamedlemmer

2. Kontrollutvalg med to medlemmer og et varamedlem

3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd GSK har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

5. Eventuelt øvrige valg i henhold til GSKs organisasjonsplan

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.