Etiske retningslinjer

ETISK POLICY
Det er viktig for Grenland Sykleklubb at vi skal fremstå som gode forbilder og at klubbens medlemmer er opptatt av klubbens omdømme er knyttet til positive verdier og vurderinger.

Grenland Sykleklubb bygger sine verdier på FELLESKAP, HELSE, ÆRLIGHET og TRYGGHET
GSK har derfor en policy med null toleranse i forhold til blant annet doping, narkotika, økonomisk mislighold/bedrageri, seksuelle overgrep og mobbing. Personer som skal inneha verv, oppgaver i klubben (utøvere og ledere) og støtteapparat vil i tillegg til faglige og sportslige kvalifikasjoner bli vurdert i forhold til denne policy, herunder hvilken effekt eventuelle brudd på policyreglene kan få for klubbens omdømme.