Organisasjon

Styrereferater 2023

21.08 - Styremøte

10.01 - Styremøte


Styret

Styreleder:
Harald Tiedemann Hansen
mobil: 901 76 798
epost: hth@grenlandsk.no 

Nestleder:
Petter Ellefsen

mobil: 913 03 005
epost: pe@conad.no 

Kasserer:
Marit Brokke
mobil: 908 42 210
epost: mb@grenlandsk.no 

Sekretær:
Live Svarstad
mobil: 922 68 335
epost: liveka@online.no 

Styremedlem:
Ann Kristin Rekvik
mobil: 
epost: ac.rekvik@hotmail.com

Styremedlem:
Henning Andresen
mobil: 481 28 219
epost: ha@grenlandsk.no

Styremedlem:
Philip Trede Stange
mobil: 
epost: pippo3dstange@outlook.com 

Trenere

Jonas Haugen
mobil: 468 51 853
epost: jonas.haugen@outlook.com 

Anita Valen
mobil: 454 29 525
epost: a.valendevries@gmail.com

Utvalgsledere

Ungdomsgruppa:
Kenneth Rekvik

mobil: 915 77 201
epost: ungdom@grenlandsk.no

Senior og Juniorgruppa:
Morten Berg

mobil: 992 95 302
epost: senior@grenlandsk.no

Tur og Mosjon:
Bjørn Tore Gurholt

mobil: 918 64 980
epost: tur@grenlandsk.no

Mastergruppa:
Sven Callaerts

mobil: 950 58 407
epost: master@grenlandsk.no

Oldermannslauget

Leder:
John Reidar Solstad

mobil: 975 85 373

Sekretær:
Eilif Bergan

mobil: 971 81 122
epost: eb@grenlandsk.no