Klubbhuset

Gamle Bjørntvedtvei 11C Skien

Bruk av klubbhuset

Dersom du skal ha ett eget privat arrangement kan du låne klubbhuset uten kostnad. Betingelsen er at det ryddes og vaskes etter bruk.

Det samme gjelder dersom de ulike gruppene i Grenland SK skal benytte klubbhuset til egne arrangement

Ta kontakt med post@grenlandsk.no for å sjekke om klubbhuset er ledig