Tur og Mosjon

Fellestrening

Tur & mosjon / Master

Vi har fellestrening fra klubbhuset mandag, torsdag og lørdag

Mandag og torsdag kl. 18:00 fra klubbhuset
Type trening: Intervall, bakker, rulletrening, tempo - ca to timers økter med forholdsvis høy intensitet. 

Lørdager kl. 10:00 fra klubbhuset
Type trening: langtur, ca. 4 – 5 timer.
Løypa bestemmes ved oppmøte.

Vi deler i minst tre grupper etter nivå:
• Gruppe 1 rask - anslagsvis gjennomsnittsfart + 30 km/t
• Gruppe 2 mellom - anslagsvis gjennomsnittsfart 28 – 29 km/t
• Gruppe 3 rolig - anslagsvis gjennomsnittsfart 25 – 27 km/t


Treningsopplegg for Tur & Mosjon

Eksempel på kjedesykling, animasjonsfilm:

Tur & Mosjon er den største gruppen i Grenland sykleklubb, eller "GSK" som vi sier til daglig. Klubben ble stiftet 15. februar 1960 og er en av Norges største sykleklubber med sine ca. 500 medlemmer. GSK er en klubb som satser på bredden, helt fra barn og ungdom og opp til elite nivå. Vår gruppe, Tur & Mosjon henvender seg til syklister over 20 år og som ønsker å satse på turritt i inn og utland, eller som bare vil ut å trimme litt i nærmiljøet. Vår målgruppe er syklister i Grenland, men vi ønsker selvfølgelig alle andre fra fjern og nær, velkommen til oss.
Vår målsetting er å gi et tilbud til alle, uansett nivå. Vi ønsker å skape et hyggelig og sosialt miljø, være inkluderende og ha stor takhøyde. Vi skal ta vare på hverandre, ingen skal oppleve å bli frakjørt eller overlatt til seg selv. I GSK er vi alle kamerater. Vi vil ha fokus på HMS slik at det oppleves trygt og sikkert å sykle med oss, vi skal heller ikke legge igjen noen spor i naturen i form av plast, papir, flasker, slanger og dekk.Tur & Mosjon`s ambisjoner er:

  • Tilrettelegge treninger på flere forskjellige nivå.
  • Arrangere felles opplegg til utvalgte sykkelritt i inn og utland.
  • Gi økonomisk støtte til fellesopplegg så sant vi har økonomi til det.
  • Legge til rette for klubbkvelder og andre sportslige/sosiale aktiviteter.
  • Arrangere Norsjø Rundt 1. mai og gjøre det til en sportslig suksess.


På trening og ritt ønske vi å dele oss opp i følgende grupper:

  • Master Denne gruppen henvender seg til de som ønsker å satse på ett høyere nivå, og som vil hevde seg i øvre del av resultatlistene i Turritt. Treningen består av fartslek, bakkedrag, tempo og harde langturer.
  • T&M 30 Her vil fokus være å bygge opp et godt samkjørt lag med fokus på rullekjøring, samt delta i utvalgte ritt å kjøre som ett lag. Hastigheten på treninger vil ligge på ca. 30 Km/t i snitt, og noe høyere på ritt.
  • T&M 25 Dette er den største gruppen i T&M, her satses det på f. eks Vätternrundan og Styrkeprøven, samt andre lokale ritt. Snitthastigheten er på ca 25 Km/t
  • T&M 20 Denne gruppen er for de som vil ut å trimme litt i en sosial og trygg ramme. Dette er rekrutteringsgruppen til T&M og dermed den viktigste gruppen vi har. Hastigheten vil ligge på ca 20 Km/t og det skal kjøres veldig rolig i bakkene.

Alle gruppene er kjønnsnøytrale, du står fritt til å velge den gruppen du ønsker, og det er fritt frem til å bytte gruppe underveis i sesongen. Men husk at treningen foregår på gruppens premisser, så velg din gruppe etter ferdighet og dagsform.