bestill lisens

Hvordan bestille lisens

NCF lisens (her kan du velge lisenstype og bestille)
Triathlon lisens: send epost til vår medlemsansvarlig i klubben, klikk her

NTF info om lisens
NCF info om lisens
NCF lisensfordeler
Forsikring (vilkår og skademelding)


6 gode grunner til å kjøpe lisens

Mange kjenner ikke til alle fordelene man har ved å løse helårslisens. Lisensen har dekning både på trening og i sykkelritt. I tillegg gir den også noen forsikringsfordeler. 

1. Du er forsikret i alle terminfestede sykkelritt i inn- og utland.

Har du helårslisens trenger du ikke kjøpe påkrevd forsikring på enkeltarrangementer verken i Norge eller i utlandet. Du sparer betydelige beløp om du sykler mange sykkelritt hvert år. I enkelte land må du ha helårslisens for å delta.

2. Du er forsikret på trening over hele verden

Du er til enhver tid forsikret så lenge du er i treningsklær, og med påkrevd beskyttelsesutstyr. Med trening defineres fysisk aktivitet som er med på å gjøre deg til en bedre syklist. Forsikringen dekker behandling av skader som oppstår over hele verden, behandlingen må godkjennes av Idrettens Skadetelefon i forkant og vil i hovedsak skje etter man er kommet hjem til Norge. Behov for behandling i utlandet dekkes via reiseforsikringen, og at det er derfor viktig at man også har gyldig reiseforsikring i forbindelse med trening eller konkurranser i utlandet.

3. Du sikrer deg raskeste vei tilbake i trening - tilgang på idrettsspesifikk skadetelefon for øyeblikkelig hjelp

Idrettens skadetelefon er tilgjengelig for alle typer skaderelaterte spørsmål. Tilbudet med utvidet dekning (lisenser med påskriften EXT) garanterer for maksimalt 3 dagers ventetid for konsultasjon og behandling av idrettsspesialister ved skade.

Skadetelefonen:

- er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.
- sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.
- gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader, basert på beste praksis innen idrettsmedisin.
- gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke.
- betjenes av fysioterapeuter - andre linje er legespesialister.
- bestiller utredning og behandling. Om skadebehandlingen dekkes bestemmes av Forsikringsselskapet og beror på en individuell vurdering i den enkelte skadesak basert på forsikringsvilkårene.
- følger opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, bestiller utredning og behandling.

4. Dekning av tannskader

Skader på tenner er ikke helt ukjent for syklister. Derfor har denne typen dekning fått blitt prioritert i forsikringsproduktet.

5. Forsikring om du som syklist skader en 3. part under konkurranse eller trening

Under trening og konkurranser kan du være uheldig å skade noe eller noen rundt deg. Det kan for eksempel være om du riper opp en bil eller skulle treffe en tilskuer langs veien.

6. Eksklusiv tilgang til sykkelforsikring som inkluderer utstyr

Tilgang på en prisgunstig utstyrsforsikring igjennom Tryg som helårslisensløser. Som medlem av klubb med helårslisens har du eksklusiv tilgang til å kjøpe en prisgunstig forsikringen for annet nødvendig utstyr forbundet til din aktivitet. I denne sammenheng nevnes hjelm, sko, klær, computer, klokke, mm.