Sykkelvettregler

Sykkelvett på landeveien (på trafikkert vei)

En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter. Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

Fakta om forbikjøring:
Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder jf. trafikkreglene §5, §12c og §18-1. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.

 • Er det mange på trening – del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.
 • Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.
 • Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg – vær konsekvent og la hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.
 • Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.
 • Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.
 • Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.
 • Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

Sykkelvett i terrenget (stivettregler)

 • Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 • Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 • Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 • Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 • Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 • Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 • Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 • Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 • Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 • Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.