Ren Idrett

GSK vil være et Rent Idrettslag

Grenland Sykleklubb er sertifisert som "Rent Idrettslag" og vil ta ansvar for antidopingarbeidet i vår klubb. Det er viktig for klubben at våre utøvere har gode holdninger i antidopingarbeidet og kunnskap om de reglene som gjelder. Vi anbefaler alle våre utøvere å bli "Ren Utøver".

Ren Utøver gir elementær antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte.

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet.
I 2008 lanserte Antidoping Norge Ren Utøver, et e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. I 2015 ble programmet lansert i en ny utgave, oppdatert i henhold til nytt internasjonalt regelverk.

Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene, men det er slett ikke nødvendig å ta alt på en gang. Programmet er et flott utgangspunkt for antidopingundervisning i for eksempel idrettslag eller på skoler.

Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post.

Klikk deg inn på renutover.no og sett i gang!


Ta en kort stopp....

"Det finnes ingen snarveier, bare hardt arbeid"

2012 ble et vondt år også for norsk sykkelsport. Vi fikk oppleve dopingproblemet på nært hold. Det var trist og skuffende. Samtidig var det en vekker – både for oss, og jeg tror også for norsk idrett for øvrig. 


Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.
Dette gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema.

Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten. På hovedkontoret ved Ullevaal stadion i Oslo er det 14 ansatte. I tillegg har vi distriktsmedarbeidere, dopingkontrollører og foredragsholdere lokalisert rundt i hele landet. De jobber og tar oppdrag for Antidoping Norge ved siden av sitt daglige virke.

Antidoping ansvarlig i GSK: Henning Andresen (ha@grenlandsk.no