Økonomi som barriere

Sykling for alle

Grenland Sykleklubb ønsker at alle mennesker skal gis mulighet til å utøve sykleaktivitet ut fra sine ønsker og behov, som er i tråd med visjonen «Idrettsglede for alle» relatert til NIFs idrettspolitiske dokument.

Alle særforbund og klubber skal jobbe mot visjonen om idrettsglede for alle. For å nå dette må vi ha gode rammebetingelser som et godt styre, gode og utdannede trenere og tilgang til trenings- og konkurransearenaer. Et tema som har vært diskutert de siste årene er kostnaden for å drive idrett. Begynner kostnaden noen steder å bli så stor at vi ikke klarer å nå vårt hovedmål om at alle skal kunne drive sykleaktiviteter ut fra de ønsker og behov hver enkelt har?

GSK har en tydelig policy om å holde kostnadene nede 

For å forsøke å redusere kostnadene for å drive sykling innførte NCF i 2012 retningslinjer for bruk av dyre sykler for utøvere under 17 år på landevei, og i 2018 for terreng. Dette var et viktig tiltak, det signaliserer at det ikke er utstyret som avgjør hvor fort man sykler. Samtidig gir det et generelt signal om at det ikke skal koste mye penger å drive med sykling.

Utstyr til trening og konkurranser er nok en stor utgiftspost, og derfor har GSK utlånssykler og utleiesykler. Noen av de største utgiftene er knyttet til trenings- og konkurranseavgift og utgifter til samlinger i skolens ferier. Å reise på samling kan gi et veldig godt treningsutbytte, og det kan bidra til å skape et godt sosialt miljø i klubben. Mange klubber velger å reise på treningsleir på våren, før skolestart i august, i høstferien, i vinterferien, i påskeferien og etter skoleslutt. Må man reise på samling i alle skoleferier? Kan man oppnå like godt utbytte ved å trene hjemme?

Det er ikke alle familier som har råd til å betale for at barna deres skal reise bort i flere helger eller uker i løpet av en sesong. Det er derfor viktig at klubbene legger opp til et aktivitetstilbud som bidrar til at flest mulig kan delta. Klubbene må spørre seg om hvilket utbytte man får ved å reise bort kontra å være hjemme, og om kostnaden forsvarer det ekstra utbyttet hver gang.

Når man setter opp sesongens aktivitetsoversikt bør man også sette inn stipulert kostnad for hver enkelt aktivitet. Det vil gjøre det lettere for medlemmene å planlegge for de kostnadene som kommer, og det vil gi alle tilknyttet klubben et enkelt og greit bilde av totalkostnadene som kommer i tillegg til lisens-, medlems- og treningsavgift for en sesong. Klubbene bør også ha tydelige retningslinjer for når man reiser, hvordan man reiser, og hvordan man bor for ulike aktivitetstyper. Dette vil gjøre at det blir enklere å planlegge hver aktivitet da retningslinjene gir noen rammer for hvordan det skal skje.

Vi oppfordrer med dette klubbene til å ha et høyere fokus på kostnadene knyttet til aktivitetene vi driver. Lave kostnader vil bidra til at flere kan delta, og det vil bidra til at flere deltar lengre. På denne måten vil vi lettere oppnå at alle kan drive med sykling ut fra egne ønsker og behov, uansett alder.

Støtteordninger

I 2017 kom Norges Idrettsforbund på banen for at alle idretter skulle ha større fokus på kostnadsnivået i hver enkelt idrett, og det er satt av penger til støttetiltak gjennom kommunene.

I tillegg har flere av kommunene i Grenland støtteordninger

Ta kontakt med oss så vil vi bidra med å finne gode løsninger.