Preget av konflikter...

19.07.2023

Trygg Trafikk: Dette irriterer mange i trafikken (TA)

Virkeligheten på norske veier er preget av konflikter og frustrasjoner mellom syklister, bilister og fotgjengere viser en undersøkelse Trygg Trafikk har fått utarbeidet