Årsmøteprotokoll og kontingent

24.03.2024

Protokollen fra årsmøtet finner du her
Årskontingenten er nå sendt ut og vi håper alle har nytte og glede av sitt medlemskap i klubben.   

Medlemskontingenten for 2024 ble på årsmøtet vedtatt til å være:

Familie kr. 1.160,-
Aktiv kr. 750,- 
Støtte kr. 380,-