Lederkurs for ungdom

05.08.2023

29. SEPTEMBER - 1. OKTOBER
Skien Fritidspark

Er du mellom 15 og 19 år?

Har du lyst å engasjere deg mer i idrettslaget?

Gjennom en lærerik og intens helg sammen med andre ungdommer, har du i dette kurset mulighet til å lære mer om hvordan bli en bedre leder. 

Kurset tar for seg temaer som selvbilde, selvtillit og selvfølelse, du som rollemodell og ressurs, arbeid med handlingsplan, kommunikasjonsferdigheter og presentasjonsteknikk. Temaene gjennomføres teoretisk og praktisk både individuelt og i grupper. Du får god anledning til å bli kjent med de andre kursdeltakerne.

Frist for påmelding: 1. september

Hva sier andre som har deltatt på Lederkurs for ungdom:

"Jeg har utviklet meg mye som person, og denne selvtilliten vil jeg få nytte av senere i mange situasjoner."

"Kurset ga med en bedre forståelse av hvordan norsk idrett fungerer. Det hadde et godt innhold og gode rammer, og kurssted."

"Veldig sterkt anbefalt! Man lærer mye og møter mange flotte ungdommer med liknende interesser."

"Det beste med kurset var undervisningen og tilbakemeldingene vi fikk underveis. Vi fikk til gode diskusjoner deltakerne og lederne imellom."