Løypevaktkurs

23.07.2023

Dette er et digitalt kurs over ca.2 timer og kan tas når som helst

Total varighet: 2 timer
LEKSJON1:
Innledning Omfang: 20 minutter
Formål med denne leksjonen er at løypevakter under sykkelritt har god trafikkforståelse og
kunnskap om trafikksikkerhet. De skal ha rett kunnskap om oppgaven sin og regelverket som
gjelder, og i særlig grad formålet som følger av sykkelrittforskriften §1. Løypevakter skal ikke ha
kompetanse til å drive med trafikkregulering.
LEKSJON2: Lov og forskrift, søknad og vedtak Omfang: 30 minutter
Formålet med denne leksjonen er at løypevakter kjenner til de offentlige reglene som gjelder for
sykkelritt, har kunnskap om politiets overordnede myndighet og forstår rittleders ansvar og sine
egne oppgaver i forbindelse med rittet.
LEKSJON3: Egen og andres sikkerhet Omfang: 50 minutter
Formålet med denne leksjonen er at løypevakter har god kunnskap om trafikanters adferd og kan
gjøre enkle risikovurderinger for egen posisjon for å kunne utføre oppgavene mest mulig
trafikksikkert for seg selv.

Lenke til e-læringskurset for løypevakter, klikk her