NTF Forbundsting

08.09.2023

Norges Triatlonforbunds Forbundsting gjennomføres 18.-19. november.
I forbindelse med tinget, blir det workshops på aktuelle temaer og og det legges opp til mye diskusjonstid. Programmet finnes her.
Forslag kan sendes GSK som videresender til NTF senest 22. oktober.
I forbindelse med tinghelgen planlegges det også trenersamling og stasjonærvaktkurs.