Ny leder i Grenland Sykleklubb

21.04.2023

Grenland Sykleklubb takker avgått leder Ånund Olsen for insatsen i klubben i en krevende tid hvor Korona har vært normalen og av den grunn en veldig redusert aktivitet. På tross av dette har klubben blitt drevet godt, noe økonomien også viser.
Den nye lederen, Harald Tiedemann Hansen, takket det avgåtte styret for insatsen og ønsket det nye velkommen.Vi står i en krevende situasjon med laber påmeldingsinteresse for tur-ritt. Dette er en trend i hele sykkel Norge og ikke unikt for oss her i vår region. Telemark Tours som i alle pr har vært en økonomisk gulrot for oss er dessverre ikke det akkurat for øyeblikket. Vi må tenke nytt for å få opp interessen til å delta. Det må gjøres noe spesielt for å lokke folk til rittet. Dette og rekruttering til sporten og klubben blir viktige områder å ta tak i for det nye styret avsluttet den nye lederen med.
Det nye styret består av en blanding av nye og ikke fult så nye medlemmer. Det er i hvert fall en gjeng med masse erfaring som nå tar fatt på den viktige jobben å få opp aktiviteten og rekrutteringen etter noen år med eksterne hendelser som man ikke har kunnet forutsi (Korona).
Det nye styret ble enstemmig valgt og består av følgende personer.Leder: Harald Tiedemann Hansen
Nestleder: Petter Ellefsen
Kasserer: Marit Brokke
Sekretær: Live Svarstad
Styremedlem: Ann Kristin Rekvik
Styremedlem: Henning Andresen
Styremedlem: Pillip Trede Stange (utøver representant)
Varamedlemmer: Stian Fleiner, Terje Svarstad, Nina Nielsen
Utvalgsledere til styret, kan møte og har stemmerett på alle styremøter:
Kennet Rekvik (Ungdomsgruppa)
Bjørn Tore Gurholt (Tur & mosjon)
Sven Callaerts (Master)
Styret får fullmakt til å finne en representant (triatlon)
Leder av oldermannslauget(Oldermannsslauget)