Nytt forbundsstyre

18.03.2024

Heidi Stenbock-Haakestad ny president
Marit Brokke inn i forbundsstyret som varamedlem

Forbundstinget 2024 ble avholdt hel-digitalt lørdag 16. mars, og det var nok valget det var knyttet mest spenning til. Det var ventet benkeforslag på styret, men Valgkomitéen hadde gjort et grundig forarbeid og innstillingen ble vedtatt.

Det er kun tre styremedlemmer som fortsetter fra det gamle styret, så det blir mange nye koster for perioden 2024-2026. Jan Inge Hansen, Atle Kvålsvoll og Monica Solberg-Leinebø blir med en periode til, men i litt andre roller.

Det var Heidi Stenbock-Haakestad fra Halden som ble valgt til president. Hun er kjent for de fleste i Sykkel-Norge som rittleder, kommissær og trenerinstruktør, eller som tidligere leder i klubb og region. Etter 113 år med en mann på topp i Norges Cykleforbund, var tiden moden for en kvinnelig president. Heidi har med seg et topp kvalifisert team i styret, med ulik kunnskap og kompetanse – og alle med et stort hjerte for sykkelsporten.

Marit Brokke gikk av som leder av Region TeVeBu på onsdag og ble valgt inn som varamedlem til Forbundsstyret. 

Det kom til mange nye personer også i grenutvalgene, så det blir spennende tider i sykkelsporten fremover.