Oldermannsfest

15.11.2023


Oldermannslauget har gleden av å invitere alle sine medlemmer med ledsagere til JULEBORD

TID: FREDAG 24.11.2023 KL:18.30

STED: GSK's klubbhus i Gamle Bjørntvedtveg 11C

Vi dekker langbord og serverer god gammeldags julemat med nogot attåt, samt kaker og kaffe.

Prisen for dette er satt til kr.350,00 per person.
Påmelding skjer ved innbetaling til konto 2801.44.10882.

Påmeldingsfrist: senest fredag 18.november 2023

Øvrige forfriskninger må hver enkelt medbringe.

Vi håper at alle medlemmer vil sette av denne kvelden til samvær med gamle sykkelvenner og at man tar med seg

sin kjære til et hyggelig avbrekk i hverdagen.

Har du spørsmål så ring enten Jon Reidar eller Thor Martin!

Hjertelig velkommen!

Jon Reidar Solstad
Leder
Mobil: 97585373 

Thor Martin Gunstad
Kasserer
Mobil: 90113942