Stasjonærvaktkurs

22.07.2023

Det vil bli satt opp stasjonærvaktkurs til høsten 2023

1. Lenke til e-læringskurs (stasjonær kurs del 1) som må tas før klasseromskurs, klikk her

2. Påmelding til klasseromskurs (stasjonær kurs del 2) dato blir satt høsten 2023

Del 1 på nett har en estimert varighet på 4,5 timer, men det anbefales at du tar nødvendige pauser underveis for å øke læringsutbyttet. Del 2 fysisk samling har en estimert varighet på 4 timer + teoriprøve.
Deler av del 2 vil foregå ute. Ta med refleksvest og kle deg etter været.
Innhold i kurset for stasjonære og mobile vakter
LEKSJON 1: Innledning Omfang: 30 min Formål med denne leksjonen er at stasjonære og mobile vakter har god trafikkforståelse og kunnskap om trafikksikkerhet og fremkommelighet i oppgaven deres som vakt. Vaktene skal forstå definisjonen av oppgaven sin og dens avgrensning.
LEKSJON 2: Lov og forskrift, søknad og vedtak Omfang: 90 min Formålet med denne leksjonen er at vakten skal kunne redegjøre for de offentlige reglene som gjelder for sykkelritt og forstå politiets overordnede myndighet. Vakten skal ved å anvende relevante regler i utførelsen av sin oppgave vise at de har forstått sin oppgave. Vakten skal avstå fra å gjøre andre oppgaver i trafikken enn de har fått opplæring i. Vakten forstår at politiets trafikkregulering går foran alle andre typer trafikkregulering, og kjenner til rittarrangørens ansvar og hvilken informasjon rittleder skal formidle til vaktene i forbindelse med det konkrete rittet.
LEKSJON 3: Egen og andres sikkerhet Omfang: 90 min Formålet med denne leksjonen er at stasjonære og mobile vakter har god kunnskap om andre trafikanters adferd i trafikken, forventninger hos rittdeltagere og rittarrangør og kan tilrettelegge for egen trafikksikkerhet. Vaktene har de rette holdninger og ansvarsfølelse for å ivareta sikkerheten på best mulig måte i forbindelse med rittet.
LEKSJON 4: Samarbeid mellom ulike etater Omfang 30 min Formålet med denne leksjonen er at vakten skal kjenne til de ulike offentlige etaters rolle før og under sykkelritt, kjenne til offentlig og interne tilsyn innebærer og ha kunnskap om offentlige sanksjoner
LEKSJON 5: Trafikkregulering, teori Omfang: 120 min Formålet med denne leksjonen er at stasjonære og mobile vakter har nødvendig kunnskap om metoder for trafikkregulering.
LEKSJON 6: Trafikkregulering, praksis Omfang: 150 min Formål med denne leksjonen er at stasjonære og mobile vakter kan praktisere trafikkregulering under sykkelritt.
LEKSJON 7. Uhell og ulykker, ansvar og erstatning Omfang: 60 min Formålet med denne leksjonen er at stasjonære og mobile vakter har god kunnskap om hvordan takle uhell og ulykker, og om relevante regler som gjelder for ansvar og erstatning.

Teoriprøven

Etter del 2 av Stasjonært vaktkurs er gjennomført, må en avlegge en prøve for å bli godkjent vakt. Prøven består av 15 flervalgs spørsmål hvor en kan ha maksimalt 2 feil for å få bestått. Prøven baseres hovedsakelig på den informasjonen som ligger i Stasjonært vaktkurs del 1. Det vil være lite repetisjon på del 2. Bruk derfor god tid til å tilegne deg stoffet som kreves for å bestå prøven. Under prøven kan man bruke Vegtrafikkloven og Forskrift om sykkelritt på veg som hjelpemidler.

Hva om jeg stryker?

Kursholder er pliktig til å oppgi resultatet av prøven innen en uke etter gjennomføring. Noen kursholdere kan også rette prøven på stedet. Om du har fått 3 feil eller mer er ikke kurset godkjent. Du vil da kunne få en ny mulighet (etter avtale med kursholder eller NCF) å ta prøven på nytt etter minst 7 dager. Om kursholder ikke har mulighet for å være sensor for deg under ny prøve, kan Beate Stenberg på NCF finne et ledig kurs hvor du kan komme for å avlegge ny prøve sammen med en annen klasse.

Kompetansebevis

Det er NCF som utesteder kompetansebevis for Stasjonære vakter. Vi kommer til å sende lister over alle godkjente vakter til EQ Timing hvor hver enkelt deltager kan hente sin lisens på «Min Side» (likt som på helårslisensen). I EQ Timing vil det opprettes arrangement (grupper), så her vil listene ligge klubbvis over godkjente vakter. Når du har funnet beviset ditt, laster du opp et bilde fra din PC som skal vises på kompetansebeviset. Når det er gjort, kan du enten kjøpe et plastkort som blir tilsendt i posten eller skrive det ut selv. Om du skriver det ut, så må det lamineres! Statens Vegvesen godkjenner ikke et kompetansebevis som ligger i lomma under tjeneste som stasjonær vakt. Klipp ut, laminer og heng det rundt halsen.