Statsbudsjettet

10.10.2023

Idretten fornøyd med full momskompensasjon, men ønsker regelstyring

Norges idrettsforbund er glade for at regjeringen i sitt budsjettforslag for 2024 legger opp til full momskompensasjon både for varer og tjenester, og anlegg som idrettslagene bygger, men savner at kompensasjonen blir rettighetsfestet slik regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen.