Syklistforeningen med 12 enkle grep

16.08.2023

Her er 12 grep til hvordan kommunen enkelt kan legge til rette for bedre og smartere sykling. SLF (syklistforeningen) har utviklet en politisk verktøykasse – som er en samling av 12 enkle grep for å gjøre kommunene mer sykkelvennlige.

− Det kreves ikke så mye annet enn politisk vilje for å gjennomføre et av eller alle de tolv tiltakene. De kan gjennomføre dem raskt, grepene er billige og krever få eller ingen reguleringsendringer. Samtidig gir det stor effekt allerede i løpet av en valgperiode, sier Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Denne løsningen vil gjøre det bedre og tryggere for myke trafikanter å ferdes. Dette er noe mange beboerne i området er opptatt av. Vi vet at dette er et tema som engasjerer mange av innbyggerne her og mange av deres lesere nå i forkant av valget, sier Oftedal

Verktøykassen består av sykkelvennlige tiltak som er enkle og billige å gjennomføre, som gir stor effekt på kort tid for myke trafikanter.
Se de 12 grepene nedenfor: